Duurzaamheidsthema’s

Meerwaarde van het agrarische bedrijf welke bijdraagt aan de duurzame actie-agenda van gemeentes

Aan de hand van 6 thema’s maakt Goed Boeren geeft Energie de meerwaarde van het agrarisch bedrijf inzichtelijk. De meerwaarde aan natuur en maatschappij en daarmee aan de duurzame actie-agenda voor gemeentes. De thema’s zijn een afgeleide van de Sustaineble Development Goals (SDG’s), welke een houvast bieden om impact te verwoorden en uiteindelijk ook meetbaar te maken. Hiermee wordt direct ingespeeld op de ambities en doelstellingen van (lokale) overheden. Er ligt simpelweg een verplichting om richting 2030 aan een aantal doelstellingen te verwezenlijken voor een eerlijke en duurzame wereld. Help jij hier aan mee?

goed boeren biodiversiteit

BIODIVERSITEIT

Met een efficiënte en bewuste bedrijfsvoering kan de biodiversiteit een enorme impuls krijgen. Dat is niet alleen erg goed voor het ecosysteem, het biedt kansen voor een gezondere manier van werken én draagt bij aan een vitaal platteland met positieve landschapswaarde.

goed boeren inspiratie eductie

EDUCATIE & INSPIRATIE

We zijn gebaat bij een vitaal platteland. Door het agrarisch bedrijf sociaal en economisch te verbinden aan de maatschappij ontstaat er nog meer toegevoegde waarde. Sociale verbinding door het openstellen van het bedrijf en aan burgers / kinderen zichtbaar te maken op welke wijze een duurzame bijdrage wordt geleverd aan de voedsel- en energievoorziening van de toekomst.
goed boeren duurzame energoe

DUURZAME ENERGIE & WATERHUISHOUDING

Aardgasvrije woningen en circulaire waterhuishouding realiseren voor nieuwbouwwijken? Het kan als gemeente en agrariër samen gaan werken. Woonhuizen van het gas af doordat ze de jaarronde restwarmte gebruiken van koude kasteelten. Nieuwbouwwijken waar de waterhuishoudingvraagstukken opgelost worden door de koppeling aan het agrarisch bedrijf.

goed boeren ruimte recreatie

RUIMTE VOOR RECREATIE

Door efficiëntere productie grond teruggeven aan natuur en maatschappij zodat er o.a. gerecreëerd kan worden. Genieten van een natuurlijke landschapswaarde: een vitaal platteland. Recreatie als bedrijfsvoering met een positief effect op de boer-burger verbinding.

goed boeren werkgelegenheid

WERKGELEGENHEID

De kennis, kunde, maar zeker ook de sociale voldoening en kracht die zij gezamenlijk als team uitstralen: personeel is de motor van het bedrijf en de verbinding met gemeente. Gemeente en agrarisch bedrijf werken samen om iedereen in de samenleving een kans te geven mee te doen, op werk én verbinding van de maatschappij.
goed boeren ruimte woningen

RUIMTE VOOR WONINGEN

Grond is een schaars goed en de vraag ernaar stijgt, naarmate de bevolking groeit en er minder mensen per huis wonen, is er meer nood aan grond om voedsel op te kweken, om huizen te bouwen, om te recreëren en om alles in balans te houden om natuur te beheren.

Levert jouw bedrijf meerwaarde aan natuur en maatschappij?
Laat het ons weten!