Gemeente Alphen-Chaam

Goed Boeren Geeft Energie in Alphen-Chaam

Inventariseer per thema of deze bijdraagt aan de duurzame actie agenda van uw portefeuille. Ontdek welke agrarische bedrijven deze concrete positieve meerwaarde hebben en welke mogelijkheden er nog meer zijn om uw duurzame doelstellingen te realiseren binnen uw gemeente. Samen werken aan aardgasvrije woningen, circulaire waterhuishouding, meer biodiversiteit, een vitaal platteland, ruimte voor recreatie en woningen.

duurzaamheidsthema’s die gemeentes en agrarisch ondernemer verbinden

goed boeren biodiversiteit

BIODIVERSITEIT

Met een efficiënte en bewuste bedrijfsvoering kan de biodiversiteit een enorme impuls krijgen. Dat is niet alleen erg goed voor het ecosysteem, het biedt kansen voor een gezondere manier van werken én draagt bij aan een vitaal platteland met positieve landschapswaarde.

goed boeren inspiratie eductie

EDUCATIE & INSPIRATIE

We zijn gebaat bij een vitaal platteland. Door het agrarisch bedrijf sociaal en economisch te verbinden aan de maatschappij ontstaat er nog meer toegevoegde waarde. Sociale verbinding door het openstellen van het bedrijf en aan burgers / kinderen zichtbaar te maken op welke wijze een duurzame bijdrage wordt geleverd aan de voedsel- en energievoorziening van de toekomst.
goed boeren duurzame energoe

DUURZAME ENERGIE & WATERHUISHOUDING

Aardgasvrije woningen en circulaire waterhuishouding realiseren voor nieuwbouwwijken? Het kan als gemeente en agrariër samen gaan werken. Woonhuizen van het gas af doordat ze de jaarronde restwarmte gebruiken van koude kasteelten. Nieuwbouwwijken waar de waterhuishoudingvraagstukken opgelost worden door de koppeling aan het agrarisch bedrijf.

goed boeren ruimte recreatie

RUIMTE VOOR RECREATIE

Door efficiëntere productie grond teruggeven aan natuur en maatschappij zodat er o.a. gerecreëerd kan worden. Genieten van een natuurlijke landschapswaarde: een vitaal platteland. Recreatie als bedrijfsvoering met een positief effect op de boer-burger verbinding.

goed boeren werkgelegenheid

WERKGELEGENHEID

De kennis, kunde, maar zeker ook de sociale voldoening en kracht die zij gezamenlijk als team uitstralen: personeel is de motor van het bedrijf en de verbinding met gemeente. Gemeente en agrarisch bedrijf werken samen om iedereen in de samenleving een kans te geven mee te doen, op werk én verbinding van de maatschappij.
goed boeren ruimte woningen

RUIMTE VOOR WONINGEN

Grond is een schaars goed en de vraag ernaar stijgt, naarmate de bevolking groeit en er minder mensen per huis wonen, is er meer nood aan grond om voedsel op te kweken, om huizen te bouwen, om te recreëren en om alles in balans te houden om natuur te beheren.

Realiseer duurzame doelstellingen samen

Laat u ook inspireren door andere gemeentes en kijk of er mogelijkheden zijn voor meer benefit cases binnen uw gemeente, al dan niet in samenwerking met Goed Boeren geeft energie aan Natuur en Maatschappij.

Goed Boeren Geeft Energie

Duurzaamheid in Alphen-Chaam

Ontdek wat gemeente Alphen-Chaam al doet aan een duurzame, groene omgeving en schone toekomst en wat je als ondernemer kan doen om hieraan bij te dragen.

Duurzaamheid op de kaart

Bekijk in één overzicht welke bedrijven binnen de gemeente Alphen-Chaam bijdragen aan de duurzame actie-agenda en een meeropbrengst hebben op het gebied van de 6 thema’s: biodiversiteit, duurzame energie & waterhuishouding, werkgelegenheid, educatie & inspiratie, ruimte voor woningen en recreatie.

Van Der Avoird Trayplant