goed boeren geeft energie

aan natuur & maatschappij

goed boeren geeft energie

aan natuur & maatschappij

Hét platform van en voor gemeentes en innovatieve, duurzame agrarische ondernemers welke direct bijdragen aan een vitaal platteland.

Hoe mooi zou het zijn wanneer een agrarisch bedrijf niet alleen grond(stoffen) neemt, maar ze teruggeeft aan natuur en maatschappij? Een agrarisch bedrijf dat energie levert aan woningen in de omgeving; klimaatneutraal. Dat het land openstelt en producten en kennis deelt. Dat efficiënter produceert en zorgt voor meer biodiversiteit. Een bedrijf dat economisch rendeert en arbeid genereert voor mensen met een afstand tot de markt; verbinding tussen platteland en stad. Lokaal en schaalbaar. Een bedrijf dat winstgevend is met respect voor mens en milieu. Een bedrijfsvoering gebaseerd op People, Planet, Profit, waar deze hand in hand gaan en onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Waardoor het bedrijf letterlijk en figuurlijk langer termijn duurzaam is, bijdraagt aan de toekomstige voedsel- en energievoorziening én de duurzame actie-agenda van gemeentes.

Bij Goed Boeren Geeft Energie komen veel elementen van een vitaal platteland samen. De innovatie en verduurzaming van de landbouw, het bieden van voedselzekerheid, versterking van de natuur, goed waterbeheer, de klimaat- en energieopgave, werkgelegenheid, recreatie en woningen. Voor een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch waardevol landelijk gebied is het evenwicht tussen natuur en economie van groot belang. Goed Boeren Geeft Energie is een uniek platform dat verbinding legt tussen gemeente en het innovatieve agrarische bedrijf. We geven concrete handvatten en inspireren gemeenten en agrariërs om samen duurzame stappen te maken.

Verbinding tussen gemeente en het agrarisch bedrijf

Een langer termijn duurzaam business model én een bijdrage aan de duurzame actie-agenda van gemeentes.

Een langer termijn duurzaam business model én een bijdrage aan de duurzame actie-agenda van gemeentes.

Gemeente

Inventariseer per thema of deze bijdraagt aan de duurzame actie agenda van uw portefeuille. Zie welke agrarische bedrijven deze concrete positieve impact hebben en welke mogelijkheden er nog meer zijn om uw duurzame doelstellingen te realiseren binnen de gemeente. Laat u inspireren door andere gemeentes en kijk of er mogelijkheden zijn voor meer benefit cases binnen uw gemeente, al dan niet in samenwerking met Goed Boeren geeft energie aan Natuur en Maatschappij.

Agrarisch ondernemer

De toekomst ligt bij jullie! Bundel de krachten en maak de ‘meeropbrengst’ van innovatieve en duurzame productiemethoden van agrarische bedrijven inzichtelijk. Laat zien wat ze kunnen betekenen voor natuur en maatschappij en hoe ze op die manier positief bijdragen aan een toekomst bestendig bedrijfsmodel, een vitaal platteland én de duurzame actie-agenda van gemeentes.

duurzaamheidsthema’s die gemeentes en agrarisch ondernemer verbinden

goed boeren biodiversiteit

BIODIVERSITEIT

Met een efficiënte en bewuste bedrijfsvoering kan de biodiversiteit een enorme impuls krijgen. Dat is niet alleen erg goed voor het ecosysteem, het biedt kansen voor een gezondere manier van werken én draagt bij aan een vitaal platteland met positieve landschapswaarde.
goed boeren inspiratie eductie

EDUCATIE & INSPIRATIE

We zijn gebaat bij een vitaal platteland. Door het agrarisch bedrijf sociaal en economisch te verbinden aan de maatschappij ontstaat er nog meer toegevoegde waarde. Sociale verbinding door het openstellen van het bedrijf en aan burgers / kinderen zichtbaar te maken op welke wijze een duurzame bijdrage wordt geleverd aan de voedsel- en energievoorziening van de toekomst.
goed boeren duurzame energoe

DUURZAME ENERGIE & WATERHUISHOUDING

Aardgasvrije woningen en circulaire waterhuishouding realiseren voor nieuwbouwwijken? Het kan als gemeente en agrariër samen gaan werken. Woonhuizen van het gas af doordat ze de jaarronde restwarmte gebruiken van koude kasteelten. Nieuwbouwwijken waar de waterhuishoudingvraagstukken opgelost worden door de koppeling aan het agrarisch bedrijf.
goed boeren ruimte recreatie

RUIMTE VOOR RECREATIE

Door efficiëntere productie grond teruggeven aan natuur en maatschappij zodat er o.a. gerecreëerd kan worden. Genieten van een natuurlijke landschapswaarde: een vitaal platteland. Recreatie als bedrijfsvoering met een positief effect op de boer-burger verbinding.

goed boeren werkgelegenheid

WERKGELEGENHEID

De kennis, kunde, maar zeker ook de sociale voldoening en kracht die zij gezamenlijk als team uitstralen: personeel is de motor van het bedrijf en de verbinding met gemeente. Gemeente en agrarisch bedrijf werken samen om iedereen in de samenleving een kans te geven mee te doen, op werk én verbinding van de maatschappij.
goed boeren ruimte woningen

RUIMTE VOOR WONINGEN

Grond is een schaars goed en de vraag ernaar stijgt, naarmate de bevolking groeit en er minder mensen per huis wonen, is er meer nood aan grond om voedsel op te kweken, om huizen te bouwen, om te recreëren en om alles in balans te houden om natuur te beheren.