Over Goed Boeren geeft Energie

HÉT PLATFORM VAN EN VOOR GEMEENTES EN INNOVATIEVE, DUURZAME AGRARISCHE ONDERNEMERS WELKE DIRECT BIJDRAGEN AAN EEN VITAAL PLATTELAND.

Goed Boeren geeft Energie is ontstaan vanuit het gedachtengoed van Van der Avoird – Trayplant B.V. en is op 26 januari 2021 gelaunched in en doormiddel van het Food Forward programma van Rabobank Nederland.

Initiatiefnemers Stichting Goed Boeren geeft Energie

  • Peter van der Avoird – Van der Avoird Trayplant
  • Maarten de Leng – Maarten Inc.
  • Wendy van Aert – Impact in Bedrijf

Goed Boeren geeft Energie aan Natuur & Maatschappij wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het O&O-fonds van Regio West-Brabant, Landbouw Innovatie Noord Brabant (LIB) en Rabobank.

De maatschappij, natuur en de boer aan elkaar verbinden. Dat is het doel van Goed Boeren geeft Energie. Aan de hand van concrete cases willen we laten zien dat het anders moet, maar vooral dat het anders kan. Hierbij streven we naar een juiste balans tussen People, Planet en Profit.

Het platform Goed Boeren geeft Energie biedt inspiratie en concrete handvatten uit de praktijk voor gemeenten en agrarische bedrijven aan de hand van 6 thema’s:

Meer weten?

Download het projectplan van het platform Goed Boeren Geeft Energie of bekijk de video van Rabo Food Forward over het initiatief.

People, planet, profit.

People, Planet, Profit wordt door ondernemingen gebruikt als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en als leidraad voor duurzame ontwikkeling. Met als uitgangspunt dat de organisatie een balans vindt tussen positieve resultaten op gebied van mensen binnen en buiten het bedrijf (People), milieu (Planet) en financieel rendement (Profit). Zonder winst kan een bedrijf niet voortbestaan. People en Planet bepalen steeds meer de voorwaarden waaronder die financiële winst gemaakt kan worden.

De cirkel van People, Planet en Profit wordt rond gemaakt door te DOEN en gewoon te beginnen. Dit platform is een toolkit van handelingsperspectieven van bestaande en innovatieve productiemethoden en oplossingen voor duurzame energievoorziening. Dit in combinatie met speciale aandacht voor educatie en werkgelegenheid. Het agrarisch bedrijf is de motor die alles in beweging brengt, maar zodra dat dit is gebeurd, zijn alle elementen duurzame business cases op zichzelf, zogenaamde benefit cases die onder te verdelen zijn in de 6 beleidsthema’s.

Goed boeren geeft energie zet natuur en maatschappij centraal. Als deze ‘knop’ in denken omgezet kan worden door zowel ondernemer als gemeente, wordt het agrarisch product wat ‘toevallig’ in de kas staat een restproduct in plaats van het doel van het bedrijf! Dat is de bijna Utopie die we willen bewerkstelligen met het platform:

Het agrarisch bedrijf als:

  • duurzame energie leverancier
  • oplossing voor waterhuishoudingsvraagstukken
  • voorziening om ruimte te creëren voor woningen
  • createur en verbeteraar van natuur en biodiversiteit
  • instantie voor het creëren van recreatie, educatie en inspiratie
  • sociale werkplaats

De agrarische sector kan dit in 1 bedrijf allemaal tegelijk!

Goed Boeren Geeft Energie

Cases uit de praktijk.

Aan de hand van 6 thema’s biedt het platform Goed Boeren Geeft energie cases en handvatten uit de praktijk ter inspiratie voor gemeenten en agrarische bedrijven.

De verbinding tussen gemeente en het agrarisch bedrijf

De innovatieve en duurzame productiemethoden van agrarische bedrijven hebben een ‘meeropbrengst’ die, door deze te verbinden met de maatschappij, een positieve bijdrage leveren aan de multifunctionele landbouw en daarmee aan de duurzame doelstellingen van gemeentes.

Met dit platform bieden we een oplossing die een positieve bijdrage levert aan een leefbare wereld. Concreet toepasbare handvatten vanuit bestaande business cases die schaalbaar zijn. Een toolbox met innovatieve productiemethoden, inzet van hightech, waar het verdienmodel zit in de toegevoegde waarde en ‘meeropbrengst’ die door het agrarisch bedrijf wordt geleverd aan Natuur en Maatschappij.

Vind hier concrete handelingsperspectieven waar gemeentes & agrariërs direct mee aan de slag kunnen. Een belangrijke randvoorwaarde voor het realiseren van duurzame efficiëntie is de samenwerking tussen alle relevante stakeholders.

De agrariër die open staat voor een andere denk- en handelswijze en vervolgens durft te investeren. De medefinancier (bank) die verder kijkt dan de korte termijn en gelooft in de duurzame business case op
lange termijn. En de (lokale) overheid die deze ontwikkeling in de markt faciliteert met vlotte aanpassing van wetgeving en bestemmingsplannen.

Door de innovatieve toepassingen en met name de positieve resultaten hiervan, te delen via Goed Boeren geeft Energie, worden gemeente en agrarische bedrijven aangezet deze over te nemen en te integreren in nieuwe projecten.

Er ligt een kans voor agrariërs, de wetgever en gemeentes om een forse bijdrage te leveren aan de uitdaging waar wij samen voor staan: een leefbare wereld met een vitaal platteland. Nu en in de toekomst.

Levert jouw bedrijf meerwaarde aan natuur en maatschappij?
Laat het ons weten!