Gemeentes

Realiseer duurzame doelstellingen

Inventariseer per thema of deze bijdraagt aan de duurzame actie-agenda van uw portefeuille. Ontdek welke agrarische bedrijven binnen uw gemeente deze concrete positieve impact hebben en welke mogelijkheden er nog meer zijn om uw duurzame doelstellingen te realiseren binnen de gemeente.

Een duurzame landelijke economie:

  • Samen aardgasvrije woningen realiseren?
  • Samen een circulaire waterhuishouding bewerkstelligen?
  • Samen zorgdragen voor meer biodiversiteit?

Samen een concrete bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgave die er ligt.

Goed Boeren gemeente Alpen-Chaam

ALPHEN-CHAAM

Inventariseer per thema of deze bijdraagt aan de duurzame actie-agenda van uw portefeuille.
Goed Boeren gemeente Steenbergen

STEENBERGEN

Inventariseer per thema of deze bijdraagt aan de duurzame actie-agenda van uw portefeuille.
Goed Boeren gemeente Breda

BREDA

Inventariseer per thema of deze bijdraagt aan de duurzame actie-agenda van uw portefeuille.
Goed Boeren gemeente Zundert

ZUNDERT

Inventariseer per thema of deze bijdraagt aan de duurzame actie-agenda van uw portefeuille.

Sluit uw gemeente aan!

Maak inzichtelijk welke benefit cases binnen uw gemeente bijdragen aan natuur, maatschappij én uw duurzame actie-agenda.

Goed Boeren Geeft Energie
Laat u inspireren door andere gemeentes en kijk of er mogelijkheden zijn voor meer benefit cases binnen uw gemeente, al dan niet in samenwerking met Goed Boeren geeft energie aan Natuur en Maatschappij.

Daarnaast een call2action om constructief en met snelheid te handelen bij bijvoorbeeld herbestemmingstrajecten en vergunningsaanvragen als ze een positieve en duurzame meerwaarde hebben op natuur en maatschappij. Dit helpt de duurzame doelstellingen van uw gemeente te realiseren en stimuleert het agrarisch bedrijf in de positieve keuze om duurzame stappen te maken.